ترم جدید نیز آغاز شد. در گذشته  از گذشت زمان افسوس می خوردم ولی الان به مرحله ای رسیدم که از گذشت هیچ زمانی افسوس نمی خورم حتی اگر بد جوری از دست داده باشم زیرا وقتی افسوس می خورم زمان جدیدی را از دست می دهم. خدا رو شکر ترم قبل ترم بدی نبود این ترم هم ترم پر ترافیکی برای من خواهد بود. بجز سه شنبه و شنبه را که برای خودم خالی گذاشتم. شنبه ها به کارهایم میرسم و سه شنبه ها به کلاسهای نقاشیم بقیه روزها در دانشگاه های مختلف کلاس دارم. این ترم با اینکه سرم شلوغ بوده ولی همه کارهایم نسیه بود و هنوز حق الزحمه کارهایم را نگرفته ام ولی خوشبختانه احتمالا قبل عید دریافت می کنم به نظر می رسد زمان مناسب برای خرج کردن پول به دستم میرسد.نیشخند

پی نوشت : در ادامه بحث قبل اگه چیز باقی مانده و گفته نشد دوستانی که در بحث شرکت کرده اند خوشحال میشم واگویا شود تا بحث به نتیجه برسد.