در راستای سوالات سریالی اقای سامورایی یه سوال دیگه میزارم جواب بدید:

"فرقی نمیکنه آقا یا خانم هستید از زاویه نگاه خودتون بهش پاسخ بدید یه مرد تا چه اندازه منطقیه که پای دوست داشتن یک زن بایسته؟ مردی هست که زنی رو دوست داره وزن بهش نه میگه یه بار دوبار ....چند بار بره ؟ اگر اون مرده باشید تا چند بار پاش وای میسید اگر اون زنه باشید بعد از چند بار قبولش میکنید ؟"