خب امروز روز بدی نبود برای درس خوندن از خودم راضیم امیدوارم که نتیجه ام خوب باشه. مرضیه امروز بهم 6 زنگ زد میای بیرون و من هم از خدام بود که برم بیرون 7 سر چهارراه میکائیل منتظر مرضیه بودم بیرون رفتن امروز نتیجه اش یه لاک خوش رنگ شد. دیروز لاک ابی کمرنگم رو امتحان کردم دوفاز شده بود و ناخنم مثل اینکه آبی چرک زدم. دو تا لاک سورمه ای هم مریم داره که اونها هم خیلی راحت رنگشون از ناخنم پرید. برای همین دلم یه لاک خوش رنگ جدید می خواست. الان هم لاک جدیدم رو امتحان کردم خیلی رنگش رو دوست دارم. 

راستش به نظرم رنگ زندگی رو شاد می کنه برای همین هر از گاهی دوست دارم از رنگ استفاده کنم رنگهای که شادیهای کوچکند شادیهای که ادمها جامعه بهش احتیاج دارند و وقتی خودشون رو ازش محروم می کنند نمی فهمند  چی شده ولی می فهمند خوشحال نیستن. برای همین رنگها شاد زندگیتون رو زیاد کنید تا شادی در زندگیتون جاری بشه.