دیروز دانشجوهام 11 امتحان داشتن من 11 و نیم خودم رو رسوندم, اما جالب این بود دانشجوهام بیشترشون امتحانشون رو داده بودن و ده دقیقه بعد همه برگه های من جمع شده بود.

جالب اینه تفاوت دانشجوهام بین 0 و 20 بود یعنی من در شگفتم من خوب درس  دادم یا نه! یعنی اون 4 دانشجویی که در این کلاس 20 نفره بین 19 و 20 هستن چطور با دانشجوهای که زیر 5 نمره گرفتن مقایسه کنم و چطور بیلان کارم رو در بیارم. جالب التماس دعاشونه.

میگه: "استاد کمک کنید."

میگم: "انشاا... خوب نوشتید من هم کمک می کنم."

-: "استاد من به جز اسمم چیز درست ننوشتم."

-: "اینجوری که میگید دلم رو می لرزونید با این حرفت منظورت این نیست که 0 رو باید 10 بدم."

-: "استاد شما همینجوری در نظر بگیر."

-: تعجب