سوال اول: چقدر از دوستان و اشنایان درباره بدی کادوهای که دریافت کرده اند شنیده اید؟

سوال دوم: به نظر شما ارزش کادو دریافتی به چیه؟

سوال سوم: صادفانه بگید تا به حال از کادوی که گرفتید بد گفتید؟

سوال چهارم: آیا بخشیدن کادوی که دریافت کردید درسته؟

سوال پنجم: اگه کادویی رو به کسی دادید و دیدید کسی دیگه ازش استفاده می کنه یا اینکه اون کادو به دور انداخته شده ناراحت میشید؟

سوال شیشم: یا تا به حال کادویی رو که گرفتید رو به کسی بخشیدید؟ یا به دور انداختید؟

سوال هفتم: چقدر از درامدتون رو به هدیه دادن تخصیص میدید. منظوزم هزینه هدیه هاتون چقدره؟