چند وقت بود که می خواستم درباره اهلی کردن بنویسم می خواستم ولی فرصت نشد امروز موقعی که داشتم بلیط اینترنتی می خرید یادم امد که بد قولی کردم و همین شد که امدم اینجا و نوشتن را اغاز کردم:

" هر روز صبح که از جلو بقالی سر کوچه می گذرید و سلامی حواله بقال سر کوچه می کنید یا وقتی از جلو  نانوایی که همیشه نان می خرید گذر میکنید به نانواییش سلام می کنید دارید او را اهلی خود می کنید شاید سلام کوچکترین کاریست که ادمها را اهلی می کند. آنها را شرمنده اخلاقتان می کند و در زمانهای ناگزیر نامتعارف خواسته  شما را براورده میکند. 

فکر میکنید هر روز چند نفر را اهلی خود می کنید با محبتهای ریز کلامی و رفتاریتان شاید هرگز نشمرده باشید اما اگر بشمارید تا حالا خیلی ها را اهلی کرده اید و بی خبرید. 

مطمئنم که در هیچ مغازه ای دوست نمی فروشند اما می دانم همه ما دوست می خریم دوستانی که به مطاع لبخندها وسلامها و کمکها و به یادشان بودنها خریده ایم. اما متاسفانه به همان راحتی که دوست می خریم دوستانمان را می فروشیم. دوستانی که گاه به قیمت گزافی خریده ایم را با یک اخم بدفهمی بد دهنی بی دقتی بی ملاحظگی از دست داده ایم کم نیستند. 

تا حالا فکر کرده اید چقدر در مقابل انها که اهلی کرده اید مسئولید از خرد شروع می کنم ایا اگر یک روز مخالف روزهای دیگر به بقال سر کوچه سلام می کردید سلام نکنید ان اهلی کردن به وحشی کردن منجر نمی شود. مطمئن باشید اگر این روزها ادامه پیدا کند همین می شود. حالا بگذریم که او دوست شما نبوده و رفاقتی با شما نداشته فقط یک اشنا بود.

بگذارید نمونه را یک دوست قرار دهم فرض کنید یک دوست که همیشه به شما نزدیک بوده مدتی احوالتان را نگیرد و وقتی شما حالش را بپرسید با بی میلی جواب دهد. اما شما اهلی او هستید اگر اهلی او نبودید از او خشم نمی گرفتید چون توقعی موجود نبود اما حالا از او ناراحتید یا به او ابراز می کنید یا به او نمی گویید یا به خاطر اهلی بودن نادیده می گیرید . اگر حالت اخر باشد خیلی اهلی او هستید اما اگر ادامه پیدا کند به دو حالت قبل را انتخاب می کنید. اما اگر به او نگویید اگر این روند ادامه پیدا کند دیگر نسبت به او علاقهتان را از دست می دهید و خود را مغبون حس می کنید با اینکه اگر قبل از دوستی چنین رفتاری نشان می داد طبیعی می دانستید اما اگر ابراز کنید هم دو حالت دارد یا ان دوست کم کاری خود را می پذیرد و سعی در جبران و اهلی کردن مجدد می کند یا نمی پذیرد و دوباره نتیجه معکوس خواهد داد.

پس قبل از اهلی کردن هر کس به خود بگویید من مسئول او خواهم بود باید به یاد داشته باشم اگر تا انتها نمی توانم یک دوست برای اون باقی بمانم سعی کنم طوری رفتار کنم که اگر او دوستم نباشد دشمنم نگردد."

پی نوشت1: من شما را اهلی  خودم کرده ام و بعد به شما قول داده ام که پستی می نویسم اما ننوشتم من مسئولیتم را فراموش کرده بودم مسئولیت اهلی نگه داشتن دوستانم. برای اینکه به من باز هم اعتماد داشته باشند که من به قولهای عمل می کنم این پست را نوشتم. نوشتن این پست نشان می دهد که من دوست دارم دوستانم اهلی من بمانم. 

پی نوشت2: دوست دارم نظرتان را در این رابطه بنویسد زیرا من را با نظر دادن و خواندنهایتان اهلی شده ام.