1- سه شنبه شبش خیلی درد داشتم اونقدر که با گریه خوابیدم صبحش هم با اینکه دراز کشیده درس خوندم و اصلا بیرون هم نرفتم باز هم درد داشتم دیگه مشکوک شده بودم شاید کلیه درد یا دیسک کمر باشه که یه هفته طول کشیده برای همین ترسم یه سرچی تو نت کردم و ترسم رو به مرضیه گفتم  مرضیه میگفت دختر خوب کلیه درد که اینجوری نیست ولی ترسیدم بهش بگم شکم به دیسک کمره. خب تو نت که گشتم امیدوار شدم کلیه درد نیست اما هنوز می ترسیدم دیسک باشه. تو نت یه جا خوندم میشه برای کاهش گرفتگی عضلات کمر اولش کمپرس اب سرد کرد بعد کمپرس اب گرم. من اولش شوخی گرفتم ولی گفتم امتحان کنم ولی چون کیسه اب گرم نداریم تصمیم گرفتم کمپرس اب سرد رو امتحان کنم که امکانش وجود داره چون یه بسته یخ خشک تو فریز وجود داره و همین به کارم میاد اون رو گذاشتم رو پشتم و با شال بستم همون دقایق اول بهتر شدن رو حس کردم خیلی موثر بود یک بار عصر و یک بار شب بستم صبح بدون کمر درد بیدار شدم. اینجوری شد که خوب شدم. 

2- خب نتیجه زبان امروز اومد و موفقیت امیز نبود.

3- امروز یه سر به سایت دانشگاه زدم تا تاریخ امتحان پایان ترم دانشجویانم رو چک کنم که دیدم  به جز درس خودم یه درس دیگه هم لیستش برام بازه. به دانشگاه که زنگ زدم مسئول برنامه ریزی گفت فردا دانشجوها اگه اومدن سر کلاستون بهشون یه تاریخ امتحان بگید یه امتحان میان ترم بگیرید و پایان ترم هم برگه هاشون رو تصحیح کنید در واقع این درس به نام منه ولی من به جز امتحان و تصحیح اوراق براشون کاری نمی کنم. خب برای من بد نیست چون نصف پول یه کلاس واقعی رو می گیرم ولی دلم برای دانشجوها می سوزه که از کلاسی که می تونستن داشته باشن محروم شدن.