دیروز یه کلاس خوب داشتم حس خوبی بعد از پایان کلاس داشتم هم فکر میکردم چیزهای خوبی یاد دادم هم حس می کردم چیزهای خوبی دانشجوهام یاد گرفتن موقعی که کلاس تموم شد وقتی من لپتاپم رو جمع می کردم  اونها با حس احترام و تشکر از کلاس بیرون رفتن و این حسشون رو از لحن صدا و چشمهاشون خوندم و همین موجب شد از خودم راضی باشم و این خیلی عالیه.

دیشب هم مثل پنجشنبه های مالوف داداشم اینها اومدن و بهانه ای شد که تولد سه نفریمون رو هم جشن بگیریم.

امروز هم صبح رفتم امتحان زبان و اصلا فکر نمی کردم زمان کم بیارم به این شدت. برام دعا کنید خوش شانس باشم.  بعد هم اومدم خونه و ناهار خوردم رفتم دانشگاه تا از دانشجوهام امتحان میان ترم رو بگیرم کمی غر زدن که وقت کمه که دیدم به جای یک ساعت و نیم تو یک ساعت ربع امتحان دادن. بهشون قول دادم زود برگه ها رو تصحیح می کنم برای همین تا اومدم خونه برگه ها رو تصحیح کردم همه نمره های خوبی شده بودن و خوشحالم از این بابت. 

پی نوشت1: می خوام یه پست درباره اهلی کردن بزارم اگه فرصت شد انشاا....

پی نوشت2: از همه دوستان بابت کادوهای خوبشون ممنون انشاا.. به زودی همه کادوهای معنوی و فرهنگی و دوستانه و مجازیشون در یک پست منتشر می کنم.