دیروز تولد مریم و امروز تولد مرضیه بود دیروز سر راه برگشتن به خونه دو شاخه گل و یه کیک گرفتم تا بگم به یادشون بودم.

پی نوشت: فکر میکنم گرفتن تولد یه دلیلش اینه بگیم به یاد کسی بودیم.