دیروز رفتم دانشگاه اولین روز سال تحصیلی با یه چیز جالبی برخورد کردم یه نامه که تو اتاق اساتید گذاشته بودن لپ کلام نامه این بود که استاد نباید غیبت کنه یا دیر بیاد وقتی کلاس داره ده دقیقه دیر کنه یا ده دقیقه زود بره غیبت محسوب میشه حتی اگه دانشجو نیاد. دیروز حتی یه دانشجو نیومده بود و برق کلاس من خاموش بود ولی به موجب این نامه نباید می اومدم خونه. خنده داری این مطلب اینه باید به دانشجوها سخت بگیرن که بی خود کلاس رو تعطیل می کنند اما به استادها سخت میگیرن. 

پی نوشت1: نمره زبانم رو از اموزش پرسیدم نمره 40 قبول بود من 39 شدم. به این میگن بد شانس در حد لالیگا.نیشخند

پی نوشت2: نقاشی هام رو گذاشتم. با اینکه دیروز کلاس نقاشی نرفتم.