سه شنبه رفتیم پرشکوه این پست حاصل این باز دید از پرشکوه است.
 هر چقدر پرتقال شیرین تر از نارنجه ولی نارنج خوش عکس تر از پرتقاله.
تا دلتان می خواست پرتقال روی درختها بود و به همان تعداد بر روی زمین.

 جای شما خالی ناهار رو نزدیکی ملاط خوردیم اگه گلچهره شاکی نمیشه این هم عکس ناهارمون.

 قبلا آقای نیکخواه یکی از خواننده های همیشگی وبلاگم پیشنهاد داده بود که یک پست درباره آلودگی محیط زیست بنویسم ان وقت چیز نداشتم بنویسم حالا هم چیزی نمی توانم بگویم فکر می کنم شما هم با دیدن این عکس چیز برای گفتن نداشته باشید.