1- برگ چرخید چرخید و ارام به لباس من چسبید و من آن را به یادگار از روز 13 تیر 1392 به خانه آوردم تا یادم باش روزی ادم مثل برگ از درخت زندگی جدا می شود سبک بال و بی علقه.

2- گودر هم به خاطرات پیوست من دیگر لینکستان گودری ندارم تا به راحتی به شما سر بزنم. اگر در لینکستان وبلاگم نیستید بنا را بگذارید که من حافظه ام خوب نیست و اگر می بیند اسم وبلاگی هست به خاطر حافظه مرورگر کامپیوترم  نه حافظه من است. پس یاد آوری کنید تا لینکستانم کامل شود.

3- درباره چیزی دوست ندارم چیزی بنویسم ولی وسوسه می شوم بنویسم. به نظرتان چی کار کنم؟