چند وقتی است که نسبت به سی.است بی تفاوت شده ام اما این منا.ظره سنگ را به حرف می اورد تا برسد به من. قبل از مناظره گفته بودم چرا این کار رو نمی کنند به  جای اینکه یکی یکی با هم مناظره کنند به چهار تا گروه دوتایی تقسیم بشن بعد دوتا دوتا با هم مناظره کنند برنده هاشون با برنده دسته دیگه مناظره کنند و سرانجام برنده این دو مناظره هم بروند فینال و یه شب فینال مناظرات داشته باشیم. یعنی مناظرات حذفی برگزار بشه مثل مسابقات فوتبالقهقهه

الان نگاه می کنم اگه این کار را می کردند خیلی معقول تر بود تا منا.ظره ای برگزار کنند که ادم را یاد مسابقه هفته می اندازد. فقط ماننده بود بگن از کی بپرسم یا اینکه یه چند تا صندوق بزارند و بگن صندوق سه رو با صندوق چهار با 100 هزار تومن عوض می کنیم.

این مسئله خنده دار و گریه داراست. گریه دار که فرد اول مملکت را با چنین روشی معرفی می کنند یعنی یک نوع دست انداختن و وجود عدم احترام به افراد. که متاسفانه در ایران باب شده است.

از این مسئله بگذریم ولی این نامزدهای که جرات اعتراض به یک برنامه تلویزیونی را ندارند یعنی از حق خود نمی توانند دفاع کنند چطور می خواهند از حق ما دفاع کنند و ما کلید مملکت را به ایشان بسپاریم.

پی نوشت: امشب راهی تبریزم اگر خدا بخواهد.