امروز برای یه کار اداری رفتم شهر دانشگاهی که درس میدم گفتم دارم میرم  سوالات پایان ترم رو هم ببرم. سوالات رو تایپ کردم و ریختم تو فلشم.

جایی که کار داشتم حوالی دانشگاه بود ولی سعی کردم از دور ترین خدمات کامپیوتری یه فایل مورد نیازم رو پرینت بگیرم شاید خدای نکرده فایل سئوالات لو نره.

بعد از اینکه اونجایی که کار داشتم کارم تموم شد رفتم دانشگاه بخش امتحانات بعد سلام و علیک فلشم رو دادم که پرینت بگیره. اما فایلم نیست. یعنی چی شده رفتم سایت اونجا هم دیده نمی شد یاد اون خدمات کامپیوتری افتادم به مسئول امتحانات گفتم که شاکی شد گفت خانم مهندس این چه کاریه به این خدمات کامپیوتریها اعتماد نکن از این حرفها.

رفتم خدمات کامپیوتری دیدم تمام فایلها هیدن شده برگشتم تو اتاق امتحانات دیده نمیشد ولی تو سایت مشکلی نداشت. رفتم اتاق مسئول اموزش اونجا هم پرینتر نداشتن تنها کسیه که به جز رییس امتحاناته که می تونه سوالات رو ببینه. بدون اینکه سوالات رو بدم برگشتم. و دوان دوان رفتم تا به بقیه کارهام برسم.

 عصر تو خونه به سرم زد ببینم مشکل فلش چیه؟ خب دیدم همه فایلها هست فقط هیدنه وسط این فایلهای هیدن یه فایلی که مال من نبود رو پاک کردم چشمتون روز بد نبینه حذف اون موجب شد جلو چشمم همه فایلها فلشم  حذف بشه.

 دنبال نرم افزاری گشتم که فایلهام رو برگردونه. یکی رو پیدا کردم فایلهام پیدا می کنه اما در هم و برهم و همه اسمهاشون عوض کرده. 

سوال: کسی بلده فلشم رو مثل روز اولش کنه؟