امروز 8 صبح کلاس داشتم رفتم دانشگاه یه سر به اموزش زدم یه کار اداری باهاشون داشتم که کارمند اموزش یه قیافه شرمنده به خودش گرفته بود با اون قیافه گفت که  کلاس من حذف شده. علتش هم اینه تعداد دانشجوها زیر ده نفر بوده و بخشنامه از بالا اومده که کلاس زیر ده نفر برای علوم پایه و فنی مهندسی و زیر 20 نفر برای علوم انسانی تشکیل نشه. 

شاید من باید ناراحت بشم چون هم کلاسم حذف شده و روی قسمت مالیش حساب باز کرده بودم و هم بدون اطلاع من حذف شده و به خودشون زحمت یه زنگ زدن ساده رو ندادن. اما هیچ کدوم از اینها من رو دلگیر نکرد بلکه بیشتر نگران درس خودخوان شدن درسی که باید تدریس می کردم شدم چون این درس درسی نیست که یه دانشجو بشینه خودش تو خونه بخوونه حداکثر هم خووند این درس یه درس پایه است تو رشته ما مثل پی ساختمون می مونه و باید یه استاد کار اون رو بچینه نمیشه همینجوری چید. احتمال اینکه کسی این درس رو خود خوان بخوونه علاقه اش رو نسبت به این رشته از دست بده خیلی زیاده. ولی کدوم گوش شنوایی که درک کنه درس خودخوان برای چنین درسی خیانت به دانشجوهاست.

دارم فکر می کنم روز به روز درس خوندن در کشور ما بی ارزش تر میشه. 

پی نوشت: دوست دارم درباره این اتفاق با استادم که دستی بر اتش داره صحبت کنم شاید برای من ابی در نیاد ولی برای دانشجوها نون که میشه.