از سفر برگشته ام. شاید انتظار من از سفر بالاتر بود برای همین به من خوش نگذشت. به نظرم  جز ترافیکهای ممتد در جاده چیز زیادی از این سفر عایدم نشد. دوست ندارم این سفر را ورق بزنم چون فکر می کنم سه روز از زندگی را بی دلیل به جای سفر مثل مردم تهران در ترافیک سر کردیم. می توانستیم از این سه روز بهتر استفاده کنیم ولی نشد. بگذریم من برگشته ام تا روزهای نود و دو را بهتر از نود و یک طی کنم و در کنار شما باشم.