منتظر باشید به زودی در این مکان یه پست منتشر بشه که شامل  سه موضوع زیره:

اولا: ماجرای تهران رفتن و امتحان دادن دیروز.

دوما: ماجرای اینکه می خوام برم کوه فردا.

سوما: ماجرای اینکه می خوام برم کارخونه پس فردا.


پی نوشت: دلیل نوشتن موضوعات پست بعدی برای اینه که فراموش نکنم پست رو حتما بنویسم.