واقعیت امر نمی شود تاریخ را تحریف کرد و گفت زنان در طول تاریخ رنگ پر رنگی در جامعه ایران داشتن. زنان در جامعه قدیمی ایران اصلی ترین کار کردشان تولد فرزند و نگهداری و تربیت او و انجام کارهای داخلی خانه و حداکثر در مناطق روستایی کمک در کشاورزی به عنوان نیروی بی مزد و مواجب بوده است.

زنان هیچ نقشی در سیاست و حکومت و هنر علم نداشته اند. شاید در برهه از زمان به خاطر فرزند یا همسر و یا پدرشان در تاریخ جامعه موثر بوده اند که نقش پر رنگ آنها در سایه مردان خانواده مخفی مانده است.

اما در قرن اخیر با تغییرات حکومتی که به نام مشروطه ایجاد شد کار کرد زنان نیز به آرامی تغییر کرد. با ورود آثار مدرنیته مانند مدرسه و دانشگاه های امروزی و همه گیر شدن آن زنان از نیروی منفعل جامعه که قدرت تصمیم گیری نداشتن به نیروهای فعال کار با قدرت تصمیم گیری موثر تبدیل شدند. همین فعال شدن زنان موجب شد خواسته ها و مطالبات آنها بیشتر شود. زنها هر روز در جامعه پیشرفتهای چشمگیری داشته اند اما نقششان در خانه تغییر نکرده است. زنان موفق در زمان قدیم زنانی بودن که فرزندان موفقی داشته اند نه هیچ ویژگی دیگری. اما زن موفق امروز جامعه ما زنیست که به جز فرزندان نیکو که از حسنهایش هست به چند هنر دیگری نیز آراسته باشد. واقعیت امر برای بسیاری از زنان ما در جامعه امروز پیگیری استعدادها و تواناییهاییشان غیر قابل تصور است زیرا مسئولیت کامل تربیت فرزند انشان به عهده آنهاست و تنها باید این بار را بکشند چون مردانشان مانند مردان قدیمی توقع دارند کارکرد زن در تولد فرزند باشد با اینکه مسئولیتهای زن بسیار بیشتر شده است.

پی نوشت: واقعیت امر می خواستم یه اشاره ای به حجاب بکنم من خودم با حجاب مشکلی ندارم یعنی خودم رعایتش می کنم اما اعتقادی به اجباری بودن عمومیش ندارم فکر می کنم در این جامعه همه باید آزاد باشند هر لباسی که دوست دارن بپوشن. اما با اینکه به اجباری بودن پوشش اعتقاد ندارم ولی نباید یک نکته رو نا دیده بگیرم زمانی که پوشش اجباری شد باعث شد قشر عام جامعه که بیشترشون سنتی هستند به خاطر اینکه زنها پوشیده هستند به انها اجازه تحصیل و یا کار در مکانهای عمومی رو بدن این حجاب اجباری برای قشر سنتی حسنی که داشت موجب شد زنانشان با سرعت بیشتری به جامعه وارد بشن. 

همه این حرفها رو زدم بگم روز جهانی زن مبارک.