امتحان دانشجوهام تموم شده برگه هاشون رو هم تصحیح کردم و نمره های خوبی شدن خیالم راحت شد. از خودم این ترم راضیم.

دیروز وسط امتحاناتم  تو دانشگاه یه پوستردیدم یه همایش منطقه ای تو ساریه. خوش کردم برم ساری مهلت ارسال مقاله تا 15 بهمنه که من تا چهاردهم امتحان دارم اما با این همه می خوام برم.

راستش با اینکه میشه مقاله رو فارسی بفرستم ولی دلم می خواد انگلیسی باشه مطلبش رو هم از یه اشتباه لپی استاد سر کلاس در اوردم که استاد گذاشته به عهده ما تا در بیاریم. حالا اون مطلبی که مشکل داشت برام حل شده خود من هم بهش یه چیز دیگه اضافه کردم که یه جوری رابطه اون شی خاص که درباره اش بحث می کنم با دیگر اشیای که می شناسم مشخص می کنه.

حالا وسط  این امتحانات ذهنم رو مشغول این مقاله  کردم  شدم موشی که تو لونه اش نمی رفت جارو به دمش می بست.