امروز تولد محمده ولی چون امتحاناتشون از امروز شروع میشه و محمد امسال می خواد دوستهاش رو هم دعوت کنه برای همین تولدش موکول شده به بعد امتخانات که دوستاش هم بیان. چون هیچ پدر و ماردی موقع امتخان بچه اش رو نمی فرسته تولد.

این رو اینجا نوشتم تا بگم تولد محمد گلم رو فراموش نمی کنم.

پی نوشت: تولد پسر یکی از دوستهام رو در پست قبل بهتون اطلاع دادم. امروز هم فهمیدم پسر اون یکی دوستم هم به دنیا اومده اون هم دو روز زودتر از اون یکی. دقت کردید این چند روز همش تولد در تولده.