دیروز که کلاس داشتم یکی از همکلاسیهامون نیومده بود استاد هم دیر کرده بود چون این همکلاسیمون به ما خبر تشکیل کلاس رو داده بود. بهش زنگ زدم که کجاست و چرا نیومده و خبر از استاد داره یا نه؟ گفت بیمارستانه و خانومش رو بستری کردن. خب همین همکلاسیمون پارسال به خاطر اینکه خانومش سه قلو حامله بود مجبور شده مرخصی بگیره. امسال دوباره خانومش حامله است. بنابر حدس ما احتمالا خانومش تحت نظر رویانه.

وقتی خبر حال خانومش رو به بقیه بچه ها دادم همه امیدوار بودن که حالش خوب باشه. همین حرفها موجب شد سر درد دل یکی از بچه هامون باز بشه. واقعیت اینه که امیدش به بچه دار شدنش 25 درصده و از نظر روحی تقریبا نا امید. کلی دلداریش دادم.

اما امروز این سئوال برام پیش اومد به نظر شما بچه دار شدن چقدر مهمه؟ چی کار می کنید اگه بدونید بچه دار نمیشید و همسرتون بچه دار میشه؟

بعد نوشت: امروز رفتم تو فیسبوک دیدم برادر دوستم عکس خواهر زاده تازه اش رو که دو ساعته به دنیا اومده گذاشته. خیلی خوشحال شدم فوری زنگ زدم به دوستم و بچه دار شدنش رو تبریک گفتم دوستم تعجب کرد از اینکه می دونم چون امروز پسر گلش به دنیا اومده. واقعا فی.سبوک چیز خوبی. راستی قبلا خبرش رو تو این پست حدود هفت ماه پیش گذاشته بودم.