.امروز با یکی از دانشجوهام کلاس داشتم. این دانشجو پدرش جانبازه و دانشجوهایی که از خانواده شهدا یا جانبازان هستند می تونند با همکاری دانشگاه  و اساتید قبل از امتحانات یه چند جلسه کلاس خصوصی با اساتید داشته باشند و هزینه این کلاسها رو بنیاد شهید پرداخت می کنه. 

داشتم می گفتم با این دانشجوم کلاس خصوصی تو دانشگاه داشتم از قضا همه کلاسها درهاشون در حال تعمیر بود و کلاس خصوصی در اتاق اساتید برگزار کردم. اخر ترمه و هیچکدوم ازهمکارا نبودنتا اینکه وسط درس دادن یکی از همکارا اومد و من هم کارم رو ادامه دادم. داشتم با دانشجوم تعداد حالات صدور پلاک خودرو رو بررسی می کردم. 

من: چند تا عدد دو رقمی داریم؟

دانشجو: 100 تا.

من: نه. 100 نیست مثلا 9 عدد دو رقمی؟ پس 90 تا. خب چند تا حرف فارسی داریم؟

دانشجو: چهار تا.

من:تعجب 

همکارم:نیشخند

خب همکارم دید نمی تونه این وضعیت رو تحمل کنه و نخنده فرار رو برقرار ترجیح داد و رفت.

نتیجه: خانه از پای بست ویران است/ خواجه در نقش بند ایوان است