پنجشنبه به مناسبت تولد علی رفته بودیم خونه شون. جای شما خالی شب خوبی بود. 

مرضیه داشت به علی می گفت این ترم هم خودش منطق فازی داره هم  من مجموعه فازی. علی پرسید این  فازی چیه؟ من هم با کلی ذوق داشتم می گفتم چی و چقدر چیز جالبیه. مرضیه گفت می بینی علی ساکت نشسته و با دهان باز نگاهت می کنه فکر می کنی داره به فازی فکر می کنه گفتم اره حق با توه داره با محمد به کارتون عصر شکار 3 نگاه می کنه. به قول سپیده علی یک پردازشی یعنی نمی تونه هم زمان به دو کار بپردازه یعنی وقتی کارتون نگاه می کنه نمی تونه به حرفهای من گوش بده. نیشخند

راستی کودک درون من و علی بزرگ نشده چون هر دو هنوز هم از دیدن کارتون لذت می بریم.

 

 

پی نوشت 1: دو تا سئوال دارم:

 

1- شما چند پردازشی هستید؟

2- آیا کودک درونتون بزرگ شده یا نه؟

پی نوشت2: این هم عکس کادو علی اصلا واضح نیست توش چی.نیشخند