امشب شب مهتابه حبیبم رو می خوام 

حبیبم اگه خوابه طبیبم رو می خوابم 

 

شب یلدای من با این ترانه عجین است. این ترانه من را می برد به شب یلدایی در سالهای دور. 

راستی شایعه شده که امشب اخرین شب دنیا ست به همین بهانه واهی کلاسمون می خواستیم تعطیل کنیم. این که میگم می خواستیم با این حرفها کلاس تعطیل کنیم شما باور نکنید.

راستی اگه اخر دنیا بود و شما می دونستید یه روز وقت دارید چی کار می کردید؟

پی نوشت: شب یلدا ما با این انار و نار طی شد.